Naujienos

Neringos savivaldybės sprendimas

Naujienos
2021 06 03

UAB „Neringos vanduo“ informuoja, kad Neringos savivaldybės taryba 2021-05-27 sprendimu T1-97 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr.T1-193 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų subsidijavimo“ panaikinimo“ panaikino  uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų subsidijavimą nuo 2021 m. birželio 1 d.