Naujienos

Bendrovė paskirta viešuoju vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju

Naujienos
2015 04 04

BENDROVĖ PASKIRTA VIEŠUOJU VANDENS TIEKĖJU IR NUOTEKŲ TVARKYTOJU

            Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr.O3-334 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Neringos vanduo“ išdavimo“ išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencija suteikianti teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Neringos savivaldybėje.

            Neringos savivaldybės tarybos  2015 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr.T1-165 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“  UAB „Neringos vanduo“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Neringos savivaldybės teritorijoje ir jai pavesta  vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Nidoje, Preiloje, Pervalkoje ir Juodkrantėje.