Naujienos

Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Neringos mieste

Naujienos
2019 10 08

      Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Neringos mieste

             Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.T1-152 „Dėl

savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Neringos vanduo“ pagal patikėjimo

sutartį ir paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos vanduo“

paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja ir jai pavesta vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą Neringos

savivaldybės teritorijoje.