Apie įmonę

Struktūra

 

                                                            

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NERINGOS VANDUO“ VALDYMO STRUKTŪRA

 

                                                                 Kontaktai  

Darbuotojo pareigybė

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

El.paštas

Direktorius

Dangeras 

Aleksandrovas

865636787

dangeras.aleksandrovas@neringosvanduo.lt

Direktoriaus pavaduotojas gamybai 

Darius Vaitkevičius

868546170

vaitkevicius@neringosvanduo.lt

Vyr. finansinkė

Asta Bendoraitytė

846951198

bendoraityte@neringosvanduo.lt

Inžinierius-elektromechanikas

Viktoras Golubovskis

868546171

golubovskis@neringosvanduo.lt

Inžinierius-technologas

Vytautas Žemaitis

868646280

zemaitis@neringosvanduo.lt

Technologas-ekologas

Ričardas Gubinas

868546172

gubinas@neringosvanduo.lt

 Abonentų aptarnavimo inžinierė

 Irena Jagminienė

 846952749

 jagminiene@neringosvanduo.lt

Meistras

Vytautas Bernotas

868535902

bernotas@neringosvanduo.lt

Buhalterė

Gema Gubinienė

846952749

gubiniene@neringosvanduo.lt

Personalo inspektorė

Regina Pukelienė

846952749

nvanduo@neringosvanduo.lt